Kokybės valdymas

UAB “SFEKA” kokybės politika yra artimai susijusi su verslo ir rinkodaros planavimu ir kliento poreikiais. Kokybės politika vykdoma ne tik Kokybės skyriaus darbuotojų- ji vykdoma visais lygiais ir ją vykdo visi įmonės darbuotojai.Visi autoSFEC produktai pagaminti gamyklose, kurios turi įdiegtas kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9001:2000  ir vadovaujasi ISO/TS 16949:2002 interpretacija, dėl kurios susitarė stambiausi Amerikos ir Europos automobilių gamintojai. ISO/TS 16949:2002 pilnai apima ISO 9001:2000 ir kitus automobilių pramonei būdingus reikalavimus.

  • Kokybės sistemos atitikimas ir efektyvumas pastoviai tikrinami, vertinami ir esant būtinybei koreguojami.
  • Tam, kad būtų galima atsekti produktų ir problemų šaltinį, įrašuose atsispindi kur ir kaip produktai buvo apdirbti.
  • Tam, kad palaikytume kokybės sistemą ir siūlytume kokybę atitinkančius produktus, rūpinamės tinkama infrastruktūra, informacija, matavimo įranga ir kontrolės prietaisais bei aplinkos sąlygomis.
  • Turime apibrėžtus pagrindinius etapus, kuriuose stebime ir matuojame procesus bei stengiamės užtikrinti, kad visi stebėjimo ir matavimo prietaisai būtų tinkamai prižiūrimi ir sukalibruoti.
  • Dokumentuojame visas procedūras, kuriomis sprendžiame iškylančius ir potencialius neatitikimus. Įsitikiname, kad niekas nenaudoja netinkamo produkto ir nusprendžiame, ką daryti su atsiradusiais netinkamos kokybės produktais. Išsiaiškiname pagrindines problemos priežastis, bei visa tai užregistruojame, kad galėtumėte panaudoti kaip sistemos tobulinimo įrankį.
 endurance tester 2 HRC hardness tester HV hardness tester length measurer metallurgical microscope projector