Zarządzanie jakością

Polityka jakości firmy UAB „SFEKA” jest ściśle związana z planowaniem biznesu i marketingu, a także z potrzebami klientów. Polityka jakości jest realizowana nie tylko przez pracowników oddziału jakości – jest ona rezlizowana na wszystkich poziomach, i prowadzą ją wszyscy pracowniki firmy. Wszystkie produkty autoSFEC są wyprodukowane na fabrykach, które mają zainstalowany system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 i posługuje się interpretacją normy ISO / TS 16949:2002 uzgodnionej przez największych producentów samochodowych Ameryki i Europy. Norma ISO / TS 16949:2002 całkowicie pokrywa wymagania normy ISO 9001:2000 i inne specyficzne wymagania branży motoryzacyjnej.

Zgodność i skuteczność systemu jakości są nieustannie monitorowane, oceniane oraz, w razie konieczności, udoskonalane.

Aby móc wyśledzić źródło produktów i problemów, w raportach jest odzwierciedlone, gdzie i jak produkty zostały wyprodukowane.

W celach wsparcia systemu jakości i zaoferowania produkcji wysokiej jakości, dbamy o odpowiednią infrastrukturę, informację, przyrządy pomiarowe i urządzenia kontrolne oraz o warunki środowiskowe.

Zidentyfikowaliśmy podstawowe etapy, podczas których możemy monitorować i podsumować procesy, a także staramy się zapewnić, żeby wszystkie urządzenia do monitorowania i pomiaru były właściwie dopatrzone i skalibrowane.

Raportujemy wszystkie procedury, podczas których rozwiązujemy istniejące i potencjalne naruszenia. Upewniamy się, że nikt nie korzysta z niewłaściwego produktu i decydujemy, co mamy zrobić z istniejącymi uszkodzonymi produktami. Dowiadujemy się główne przyczyny problemu, wszystko to raportujemy, abyśmy mogli użyć to jako narzędzie do udoskonalenia systemu.

 endurance tester 2HRC hardness testerHV hardness testerlength measurermetallurgical microscopeprojector